Deze website is nog in ontwikkeling. Kom snel terug om te kijken wat er veranderd is!

Zoeken

Geldigheidsgebied BPR (BinnenvaartPolitieReglement)

In het Binnenvaart Politie Reglemen staan de regels die gelden op het water. Wat is het geldigheidsgebied van het BPR. Waar is het BPR geldig en waar niet?

Het BPR is in bijna heel Nederland geldig, dus ook op de Waddenzee, de Randmeren en het IJsselmeer. Om te onthouden waar het BPR niet geldig is, kan je het volgende woord onthouden:

BoNeWaWePlEeGemaK

Waar dat voor staat?
Bovenrijn
Nederrijn
Waal
Westerschelde
Pannerdensch Kanaal
Lek
Eemsmonding
Nederlands gedeelten van de Gemeenschappelijk Maas
Kanaal van Gent naar Terneuzen

Als je gaat varen, heb je niet alleen met het Binnenvaart Politie Reglement rekening te houden. Er kunnen ook aanvullende regionale reglementen zijn. Op de Kagerplassen geldt bijvoorbeeld het reglement van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Op het onderstaande kaartje staan in het rood de wateren waar het BPR niet geldig is. Ook op de Noordzee is het BPR niet geldig.

Geldigheidsgebied BPR
  • Op de Bovenrijn,┬áPannerdensch Kanaal, Nederrijn, de Waal (tot Gorinchem) en de Lek geldt het Rijnvaart Politie Reglement (RPR)
  • Het Scheepvaart Reglement Westerschelde geldt op de Westerschelde en haar mondingen
  • Maar op het Kanaal van Gent naar Terneuzen geldt het Scheepvaart Reglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen
  • Op de Eemsmonding gelden de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee ook wel het Zee Aanvarings Regelment genaamd.
  • Op de Gemeenschappeijke maas geldt het Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas.